Rozwiązania dedykowane - HEIDENHAIN

Szerokie wsparcie dla układów sterowania HEIDENHAIN obejmuje zarówno aspekty tworzenia, edycji i zaawansowanej symulacji kodu NC, jak również zagadnienia transmisji danych poprzez szeregowe protokoły transmisji danych (FE, LSV2) oraz protokoły Ethernet (NFS).

Tworzenie, edycja i symulacja kodu NC

Środowisko CIMCO Edit Professioanl, dzięki szerokiemu wsparciu dla dialektu HEIDENHAIN, umożliwia efektywną pracę przy tworzeniu, edycji i symulacji kodu NC.

Zaawansowana edycja i symulacja kodu NC umożliwia obsługę:

- cykli obróbczych i podprogramów

- transformacji

- funkcji FN i parametrów Q

- indeksowanych i ciągłych obróbek 4- i 5-osiowych

- wbudowana baza makr z podstawowymi cyklami HEIDENHAIN z możliwością ich edycji

Przy pomocy CIMCO Edit Professioanl wraz z dodatkiem CIMCO CNC-Calc możliwe jest generowanie kodu NC dla obróbek 2,5 D z wykorzystaniem większości fabrycznych cykli obróbczych HEIDENHAIN, takich jak: wiercenie, gwintowanie, frezowanie itp.

Więcej o CiIMCO Edit Professioanl

Więcej o dodatku CIMCO CNC-Calc

Transmisja danych DNC

Rozwiązania transmisji danych dla układów sterowania HEIDENHAIN w kompilowane w system CIMCO DNC-Max umożliwiają szybkie i pewne przenoszenie danych NC z i do układu sterowania. Obsługa specyficznych protokołów transmisji szeregowej (FE, LSV2) umożliwia obustronną transmisję danych NC wykonywaną z poziomu pulpitu maszyny. W zależności od możliwości układu sterowania oraz ustawienia poziomu uprawnień, CIMCO DNC-Max, oprócz transmisji danych NC umożliwia:

- obustronną transmisję tabeli narzędzi, plików systemowych itp.

- zdalne usuwanie plików z serwera DNC

- poruszanie się pomiędzy katalogami serwera DNC

Więcej o CiIMCO DNC-Max

Układy sterowania HEIDENHAIN 426/430/i530 wyposażone fabrycznie w kartę sieciową, oprócz standardowej komunikacji przez interfejs szeregowy RS232, umożliwiają przesyłanie danych poprzez protokół Ethernet NFS. Efektem współpracy CIMCO Integration z firmą Dr. Johannes Heidenhain GmbH jest system CIMCO NFS, który umożliwia obustronną transmisję danych dla wspomnianych układów sterowania poprzez sieć Ethernet. W tym przypadku obsługa transmisji danych odbywa się również z poziomu pulpitu maszyny.

Więcej o CIMCO NFS

 

 
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości